Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

Hominum causa omne ius constitutum sit.

img
Kancelaria Radcy Prawnego

r.pr. Jarosław Burzmiński

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku prawo. W latach 2010-2013 jako aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu odbyłem aplikację radcowską, pracując jednocześnie w Kancelarii Prawnej o zasięgu ogólnopolskim. W 2013 r., po zdanym egzaminie radcowskim i uzyskaniu uprawnień radcy prawnego, jako czynnie praktykujący pełnomocnik, kontynuowałem pracę, świadcząc pomoc prawną i reprezentując klientów na terenie całej Polski, szczególnie w zakresie dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie. W tym też czasie prowadziłem sprawy z dziedziny prawa rodzinnego, spadkowego, czy też z zakresu dochodzenia wierzytelności.

Ze względu na dotychczasową, długoletnią praktykę zawodową specjalizuję się w wielu dziedzinach prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, w tym w zakresie pomocy prawnej w postaci udzielanych porad prawnych, przygotowywania umów i pism procesowych do sądu, czy też reprezentowania klientów przed sądami w sposób kompleksowy.

Od 2013 r., prowadzę indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego świadczącą usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa i pomocy prawnej dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Wykonuję pomoc prawną na rzecz klientów w formie:
  • Porad prawnych i sporządzania pism, umów, pozwów, wniosków oraz pism procesowych
  • Prowadzenia sprawy zleconej przez klienta
  • Reprezentowania klienta przed sądem oraz innymi organami
line
Kancelaria Radcy Prawnego

Jak wygląda współpraca?

O1/

Analiza sprawy

Przyjęcie sprawy poprzedzone jest jej analizą oraz bezpłatną konsultacją wstępną. Mając na uwadze indywidualny charakter każdej sprawy, przedstawiamy strategię prowadzenia procesu, silne i słabe punkty sporu, realne szanse na wygraną oraz przewidywane koszty procesu.

O2/

Podpisanie umowy

W przypadku akceptacji przez Państwa strategii podpisujemy umowę określającą m.in. zasady wynagrodzenia, którego wysokość determinuje przewidywany nakład pracy oraz czas trwania procesu.

O3/

Prowadzenie sprawy

W toku postępowania na bieżąco informujemy Państwa o przebiegu sprawy korzystając z wszelkich możliwych środków komunikacji, tj. kontakt bezpośredni, telefon, e-mail. W przypadku gdy dobro sprawy wymaga konsultacji z ekspertami, zapewniamy stosowny kontakt.

Profil działalności kancelarii obejmuje:

img
Prowadzenie spraw dot. umów kredytowych zawartych we franku szwajcarskim (CHF) przez konsumentow.
Czytaj więcej...
img
Sprawy z zakresu prawa cywilnego
Czytaj więcej...
img
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego
Czytaj więcej...
img
Sprawy z zakresu prawa pracy
Czytaj więcej...
img
Sprawy z zakresu prawa karnego i wykroczeń
Czytaj więcej...
img
Sprawy z zakresu innych dziedzin prawa
Czytaj więcej...
shap-4
dots1