Prowadzenie spraw dot. umów kredytowych zawartych we franku szwajcarskim (CHF) przez konsumentów.

  • udzielanie porad prawnych w zakresie przysługujących praw, jakie służą kredytobiorcy, w związku z zaciągniętym kredytem na zakup lub budowę nieruchomości (mieszkania lub domu na własne potrzeby) we frankach szwajcarskich, denominowany lub indeksowany w części dotyczącej występowania klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowie, a tym samym możliwości tzw. odfrankowienia lub unieważnienia umowy;
  • analiza możliwości uzyskania zwrotu ubezpieczenia kredytu;
  • prowadzenie negocjacji z bankiem w postępowaniu reklamacyjnym w ramach postępowania przedsądowego oraz negocjacji ewentualnych warunków ugody;
  • w przypadku braku porozumienia z bankiem, przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia sprawy w sądzie;
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowych przeciwko bankowi.

Jakie dokumenty są niezbędne do analizy sprawy? Analiza sprawy wymaga dostępu do:

  • umowy kredytu;
  • aneksów zawartych do umowy;
  • regulaminów i broszur udostępnionych konsumentowi w momencie zawarcia umowy.

Jakie korzyści możesz uzyskać?

O1/

Zwrot nadpłat

Zwrotu od banku nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul w umowach o kredyt frankowy

O2/

Przewalutowanie

Przewalutowania kredytów frankowych, dzięki czemu kwota zobowiązania znacząco się obniży lub bank będzie musiał zwrócić część kapitału.

O3/

Unieważnienie

Można unieważnić umowę kredytową i uwolnić się w całości lub w części od zobowiązań względem banku.

img
Hominum causa omne ius constitutum sit. (Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi)

Pamiętać należy, iż podstawowym celem skorzystania z pomocy prawnej jest ochrona własnych praw oraz zabezpieczenia interesów prawnych, a najlepszym sposobem na to jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest radca prawny.

Radca prawny
Jarosław Burzmiński