Kancelaria Radcy Prawnego

img
Kancelaria Radcy Prawnego

r.pr. Jarosław Burzmiński

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku prawo. W latach 2010-2013 jako aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu odbyłem aplikację radcowską, pracując jednocześnie w Kancelarii Prawnej o zasięgu ogólnopolskim. W 2013 r., po zdanym egzaminie radcowskim i uzyskaniu uprawnień radcy prawnego, jako czynnie praktykujący pełnomocnik, kontynuowałem pracę, świadcząc pomoc prawną i reprezentując klientów na terenie całej Polski, szczególnie w zakresie dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie. W tym też czasie prowadziłem sprawy z dziedziny prawa rodzinnego, spadkowego, czy też z zakresu dochodzenia wierzytelności.

Ze względu na dotychczasową, długoletnią praktykę zawodową specjalizuję się w wielu dziedzinach prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, w tym w zakresie pomocy prawnej w postaci udzielanych porad prawnych, przygotowywania umów i pism procesowych do sądu, czy też reprezentowania klientów przed sądami w sposób kompleksowy.

Od 2013 r., prowadzę indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego świadczącą usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa i pomocy prawnej dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Wykonuję pomoc prawną na rzecz klientów w formie:
 • Porad prawnych i sporządzania pism, umów, pozwów, wniosków oraz pism procesowych
 • Prowadzenia sprawy zleconej przez klienta
 • Reprezentowania klienta przed sądem oraz innymi organami

Zasady rozliczeń honorarium radcy prawnego

Podstawowym aktem prawnym regulującym wysokość wynagrodzenia radców prawnych jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem za:

 • poradę prawną;
 • przygotowanie projektu pisma, umowy;
 • reprezentowanie w sprawie i zastępstwo procesowe w sprawie.

O wysokości honorarium za poradę prawną, przygotowanie pisma, pozwu, umowy lub prowadzenie sprawy klient jest informowany przed udzieleniem porady lub przyjęciem sprawy do prowadzenia.

Płatność wynagrodzenia przyjmowana jest formie:

 • gotówki płatnej z góry;
 • przelewu na konto;
 • zaliczkowej i rozłożonej na raty;
 • częściowo kwotowej i prowizyjnej;
 • innej ustalonej w ramach negocjacji, przystępnej i dogodnej dla klienta, dostosowanej do jego obecnych i przyszłych możliwości finansowych;