Prawo Karne i Wykroczenia

  • porady prawne w zakresie prawa karnego i wykroczeń;
  • obrona i reprezentowanie podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem karnym lub w sprawach o wykroczenie;
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego;
  • sprawy dotyczące rozdzielności majątkowej i podziału majątku;
  • pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym;
  • sprawy dotyczące osób nieletnich;

img
Hominum causa omne ius constitutum sit. (Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi)

Pamiętać należy, iż podstawowym celem skorzystania z pomocy prawnej jest ochrona własnych praw oraz zabezpieczenia interesów prawnych, a najlepszym sposobem na to jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest radca prawny.

Radca prawny
Jarosław Burzmiński