Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej www.burzminski.eu jest Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Burzmiński z siedzibą Rynek 4/1A, 59-225 Chojnów Nip 6912074385 REGON:022274890. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest właściciel Kancelarii- Jarosław Burzmiński dostępny pod adresem: kancelaria@burzminski.eu lub zwykłą pocztą na adres Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Burzmiński Rynek 4/1A, 59-225 Chojnów.

Dane przekazane przez użytkowników i gromadzone są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i dotyczą wyłącznie strony internetowej www.burzminski.eu. Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Jarosława Burzmińskiego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email: kancelaria@burzminski.eu w następujących celach:

  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii jakim jest komunikacja z użytkownikami strony. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  2. przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez Kancelarię w zakresie, w jakim Kancelaria zbiera od użytkowników dane osobowe, pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię za pośrednictwem formularza kontaktowego w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii jakim jest komunikacja z użytkownikami strony. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

Podanie danych jest dobrowolne. Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

Jarosław Burzmiński
Chojnów, dnia 03.02.2023r.