Prawo Karne i Wykroczenia

Prawo gospodarcze, dotyczące:

  • treści i rodzaju umów handlowych;
  • tworzenia, prowadzenia i likwidacji spółek;
  • reprezentacji wspólników;

Prawo administracyjne

  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej w szeroko pojętym zakresie spraw na bazie prawa materialnego administracyjnego;
  • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu, etc.);
  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami;

img
Hominum causa omne ius constitutum sit. (Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi)

Pamiętać należy, iż podstawowym celem skorzystania z pomocy prawnej jest ochrona własnych praw oraz zabezpieczenia interesów prawnych, a najlepszym sposobem na to jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest radca prawny.

Radca prawny
Jarosław Burzmiński