Prawo Cywilne

 • przygotowanie projektu pozwu, pisma procesowego, wniosku, umowy;
 • zaktualizowania formalnej sytuacji prawnej nieruchomości;
 • sprawy odszkodowawcze z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków w rolnictwie za szkody na osobie (obrażeń ciała) i mieniu (pojazdu, budynku);
 • rent z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • renty wyrównawczej;
 • błąd medyczny;
 • sprawy o zapłatę;
 • unieważnienia umów;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe;
 • odszkodowania za szkody majątkowe;
 • wykonanie i niewykonanie zobowiązań;
 • umów zawartych między stronami;
 • spraw spadkowych, w szczególności uregulowania kwestii spadkowych przez spadkodawcę czy też roszczeń spadkobierców np., o zachowek;
 • negocjacji ugodowych;

img
Hominum causa omne ius constitutum sit. (Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi)

Pamiętać należy, iż podstawowym celem skorzystania z pomocy prawnej jest ochrona własnych praw oraz zabezpieczenia interesów prawnych, a najlepszym sposobem na to jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest radca prawny.

Radca prawny
Jarosław Burzmiński